Emotionele momenten tijdens uitreiking Gouden Neuzen 2024

De Gouden Neuzen 2024 zijn gekend. In drie categorieën (wijkbewoners, organisaties en ambtenaren) werden in het coStA door Stuurgroep Sint-Andries de jaarlijkse Gouden Neuzen uitgereikt.

Bij organisaties ging er een Gouden Neus naar de seniorenverenging Bota die op wekelijkse basis koffieklatsjen organiseert voor senioren uit de buurt. Voor Greta Bollen werd het emotioneel even teveel. De herinneringen aan haar overleden man Bob Verbeeck, die ooit de vereniging opstartte, werden haar even te veel. Spijtig dat hij dit niet meer kon meemaken.

Chris Codenie en Grata Bollen van BOTA, wiens inmiddels overleden echtgenoot Bob Verbeeck ooit de seniorenvereniging had opgericht.

Ook voor ‘moemoe’ Lutje Visterin, de mayonaise van de Sint-Andriesplaats, werd het op een moment te veel. Te beseffen dat ze haar woonst pal op het plein moet verlaten voor een nieuwe woonst op de Luchtbal. In de categorie ambtenaren ging de Gouden Neus naar Gunter Haes die jarenlang lid was van het politiewijkteam. In de categorie personen ging er een Gouden Neus naar het echtpaar Elie Strijbos en Peter Borghgraef, eigenaars van café Het Neusje op het Neuzenplein. Café Het Neusjes is een warm kloppend hart in de wijk waar iedereen iedereen kent, mekaar in ’t oog houdt en voor mekaar zorgt op moeilijke momenten. (foto’s Benny Marien)

Orkest Bagatel vrolijkte de avond op.
‘moemoe’ Lutje Visterin (foto Jan Stes)
Elie Strijbos en Peter Borghgraef van café Het Neusje op het Neuzenplein.
Nico Volckeryck overhandigt een Gouden Neus aan Gunter Haes van het politiewijkteam.