Juni-editie Sint-Andries 2000 verschenen

Het driemaandelijks tijdschrift Sint-Andries 2000 is verschenen en weer boeiend als altijd voor diegenen die geïnteresseerd zijn in onze wijk in het algemeen en het reilen en zeilen in de Sint-Andrieskerk in het bijzonder. Nast de agenda van de komende activiteiten wordt uitgebreid aandacht besteed aan de familie van kunstschilder Jozef Posenaer uit de Pompstraat 12. Zijn oudste dochter organiseerde wereldcongressen in Antwerpen ter promotie van Esperanto, waarin zelfs de boeken van Hendrik Conscience (ook geboren in de Pompstraat) werden vertaald.
Samen met Eugeen Van Mieghem volgde Posenaer avondlessen in de Antwerpse Academie. Het artikel is geïllustreerd met interessante schilderijen die hij maakte van o.a. carnaval in Sint-Andries en de volkse figuur Lange Sander (die sleutels en kousenbanden verkocht). Posenaer zijn loopbaan verliep succesvol, hij schilderde ook talloze hoekjes uit Sint-Andries en werd later zelf leraar aan de Antwepse Academie.

Momenteel loopt er tot einde juli alle weekdagen van 14 tot 17u een tentoonstelling in de galerij Jacques Gorusstichting (Venusstraat 52).

Een ander rijk geïllustreerd artikel gaat over de literatuur in het Sint-Andrieskwartier. Bekende namen als Conscience, Lode Zielens, Pastoor Visschers, John Wilms, Theodoor Van Rijswijk, maar ook meer hedendaagse (die een binding hadden met onze wijk) zoals Maurice Gilliams, Willem Elsschot en Hubert Lampo passeren de revue.

En tot slot is er actueel nieuws over de glasramen, het uurwerk, het dak, de vieringtoren, de schimmelhandeling van de doeken die voor het altaar hangen en de voorgang van de algemene restauratie van de Sint-Andrieskerk.

Men kan zich abonneren op dit zeer aan te bevelen tijdschrift door storting van minimum 20 euro op BE43 7895 6396 6001 van de vzw Sint-Andries 2000.