Angelusklok uit vieringtoren Sint-Andrieskerk vertrekt nu voor restauratie

Steunen volledig doorgeroest

De Angelusklok,de kleinste klok met de hoogste toon die vroeger drie keer per dag werd geluid om op te roepen tot gebed en de zeshoekige bekroning van het vieringtorentje zijn momenteel van het dak van de Sint-Andrieskerk gehaald en vertrekken nu voor restauratie.

Restauratie dringt zich duidelijk op. De steunen onderaan het kaderwerk van de Angelusklok (Angelus betekent de boodschapper, de engel) zijn in bijzonder slechte staat. En dan weten dat ze jarenlang in deze toestand in de vieringtoren boven het vieringaltaar hing. 

De haan op de vieringtoren, maar dat is al langer geweten, zat vastgeroest zodat hij niet meer de wind kon volgen. En zo kon het gebeuren dat de twee hanen, de ene van op de vieringtoren en de andere van op de hoofdtoren, vriendelijk naar mekaar kraaiden.