Lange Wapper loopt over de daken van Sint-Andries

Deze geëmailleerde metalen plaat die de gevel in de Korte Vlierstraat 7 siert was een idee van Bert De Bruyne, bekend van het Oranjehuis en het huiskamerrestaurant de Gouden Ecu. Bert was een fervent fan en sponsor van onze erfgoedvereniging. Deze plaat was voor hem ook weer een manier om zijn waardering voor en zijn steun aan ons te betuigen.

Een abonnement op het driemaandelijkse tijdschrift kan worden besteld door storting van minimaal 10 euro op reknr. BE14 7895 6624 4083.