De Gazettesteeg in de Rijke Beukelaarstraat

Langs hier kwamen de papierrollen voor Gazet van Antwerpen binnengerold.

Als je de wereld mooier wil maken, dacht Jerome Maeckelbergh, begin er dan zelf aan. En meteen zette hij zich in 1979 aan de keukentafel om een uitgewerkt ontwerp te maken voor wat een mooie tromp-l’oeil zou worden om de vale garagepoort in de Rijke Beukelaarstraat, vlak voor zijn huis, om te toveren tot een pittoresk steegje.

Een van de meest schattige straatjes
van de wijk

Zijn straat was, naar eigen zeggen, een typisch voorbeeld van een straat in de Parochie van Miserie. Met nog enkele erfgoedpanden die destijds aanzien werden als krotten. Hun valse plafonds verstopten de eiken balkenstructuur. Maar zonder meerjarenplan of bemoeienis van architecten hebben de nieuwe eigenaars die huizen in ere hersteld. Naar een ontwerp van Jerome werden de smalle voetpaden verwijderd en mochten de bewoners van de straten bloembakken metsen voor hun huizen. Dit met de enthousiaste toelating van Bob Cools, destijds Schepen van Ruimtelijke Ordening. Zo werd dit straatje een van de meest schattigste straten van de wijk.

Papierrollen voor Gazet van Antwerpen

JEROME: Uit allerlei documenten uit bibliotheken heb ik elementen van authentieke verdwenen steegjes in Antwerpen bij mekaar gebracht en ben dan de stelling opgekropen om dat naar mijn ontwerp uit te werken. Met de gewaardeerde hulp van Nico Parassiadis, vader van Slongs Dievanongs, en van buurman Willem. De poort werd dan meteen ook de Gazettesteeg genoemd. Omdat vroeger langs deze poort de grote papierrollen werden binnen gebracht voor de uitgeverij De Vlijt om er o.a. de Frut, de Gazet van Antwerpen, op te drukken. Nu is de poort een nooduitgang van de Hogeschool Thomas More campus Sint-Andries.

Op café gaan heet nu netwerking

Ontwerpen doet Jerome al z’n hele leven. De helft van de tijd werkte hij voor het Koninklijk Jeugdtheater dat toentertijd repeteerde op de Vlasmarkt, waar nu het Grieks Huis is gevestigd. De rest werkte hij voor gezelschappen als Antigoon, Meirtheater, Echt Antwerps Theater (EAT), Koninklijke Nederlandse Schouwburg (KNS), Theater Antwerps Amusement (TAA) en het Reizend Volkstheater (RVT). Ook voor het Ballet van Vlaanderen, de Opera en de KNS heeft hij nog beeldhouwwerken uitgevoerd.

Eerst studeerde hij schilderen en beeldhouwen aan de Antwerpse Academie. En hoe hij dan bij decor- en kostuumontwerp belandde? Met een knipoog van verstandhouding en lachend wanneer hij er nu aan terugdenkt, antwoordt hij: “Door veel te drinken! Nu noemen ze dat Public Relations en Netwerking. Ik zat als academiestudent veel op café met de studenten van het conservatorium. Toen die later begonnen te regisseren wisten ze me meteen te vinden. Maar nu even serieus, de poort mag na al die jaren wel wat restauratie hebben. Nu ik op mijn 77 nog altijd een stelling op kan, zou er dringend nog wat budget moeten worden gevonden voor materiaalkosten.

 Jerome (met echtgenote Christa): “Nu ik op mijn 78 nog altijd een stelling op kan, zou er dringend nog wat budget moeten kunnen worden gevonden voor materiaalkosten.”