Nieuw hotel op de Oever

Op www.binstarchitects.be/designhotel-motel-one-in-hln vind je meer info over het nieuwe hotel op de Oever dat 221 kamers zal tellen.

221 kamers

Er verandert wat op de Oever. Het plein zelf is al heel wat aantrekkelijker geworden. Binnenkort wordt ook het gedateerde, wat sombere gebouw aangepakt, waar tijdelijk De Zavel, een woonzorgcentrum voor mensen met een uitbehandeld psychiatrisch ziektebeeld, is gevestigd. Met de toekomstige verhuis van dat centrum was een nieuwe invulling dringend aan de orde.

Over enkele jaren krijgt het Sint-Andrieskwartier daar een gloednieuw hotel bij. Cores Development, die de site ontwikkelt, stelde hiervoor een Antwerps architectenbureau aan. Binst Architects uit de wat verder gelegen Luikstraat ontwierp een open en uitnodigende voorgevel. Het gebouw met 221 kamers zal uit 2 delen bestaan, zodat zich daartussen een grote groene ruimte ontwikkelt. Maar liefst 50% procent van de site blijft hierdoor onbebouwd en waterdoorlaatbaar. Zo wordt de wijk weer ietsje groener.

Leuke adressen ontdekken

Ook de Sint-Andriezenaren zijn welkom in het hotel en zullen kunnen genieten van de bar die zich aan het plein van de Oever zal bevinden. Het plein krijgt er op die manier een extra ontmoetingsplek bij, wat bijdraagt tot de gezellige levendigheid in de buurt. De toekomstige hotelgasten zullen op hun beurt de vele leuke adressen in de Kloosterstraat en omgeving kunnen ontdekken. Aan de kant van het Scheldeken zijn geen publieke ruimtes voorzien, waardoor de smalle straat zijn rust bewaart. 

Interactie met omwonenden

Met dit project wil Cores Development bewijzen dat men ook met een hotelconcept een historische buurt kan herwaarderen en een interactie kan creëren met de omwonenden. 

Het hotel zal worden uitgebaat door de Duitse designhotelketen Motel One die hiermee een tweede locatie in België zal tellen en die nu al 75 hotels in 10 Europese landen exploiteert. Met de reeds in september 2020 verleende bouwvergunning is al een eerste startschot gegeven. Als het woonzorgcentrum is verhuisd, wordt in november 2021 begonnen met de sloop van de huidige gebouwen. Aansluitend zal het nieuwe hotel gebouwd worden, zodat het in 2024 zijn deuren zal kunnen openen. (Keith Baert)