Liesbeth Bral: “Kleine subsidies kunnen mensen verbinden.”

Wat kan je doen om buren mekaar beter te leren kennen? Veel. Regelmatig flitst er bij Antwerpenaren een enthousiast idee naar boven. Maar alleen begin je er niet aan. Is er echter een buur die mee op de kar wil springen, dan wordt het al concreter. Maar dan vormt het financiële plaatje soms de laatste struikelblok. Maar dan is het district de redder in nood.

Een gesprek met Liesbeth Bral (gek van pasta), buurtcoach bij het district voor alle initiatieven in de zone 2000. Haar titel is wel enigszins misleidend. Zij organiseert en coacht niet, maar begeleidt al wie wat wil organiseren naar de toekenning van een subsidie. Het kan een straatfeest, een speelstraat, een concertje, een vertelmoment, een sportactiviteit, iets met groen in de straat of wat dan ook zijn. Enige vereiste is dat het mensen met elkaar verbindt. Zodat mensen zich welkom en thuis voelen in de stad.  

“Het positieve is nu, beter dan vroeger, dat de subsidie niet meer na, maar voor je evenement wordt gestort, zodat je zelf geen bank meer moet spelen.

7 weken minimum

LIESBETH: “Let er wel op dat zo’n aanvraag tijdig moet gebeuren. Dien je idee minimum 7 weken vooraf in zodat je goed op voorhand weet of je steun zal ontvangen en je van start kan gaan. Het positieve is nu wel, beter dan vroeger, dat de subsidie niet meer na, maar voor je evenement wordt gestort, zodat je zelf geen bank meer moet spelen.” 
 www.beleefjebuurt.be, daar kan je de subsidie aanvragen en er staan ook allerlei nuttige tips om je event succesvol, makkelijk bereikbaar, duurzaam (herbruikbare drinkbekers) en ook veilig te maken. Je kan ook een muzikant inhuren, een theatergroep, een circus of iemand die workshops geeft of verhalen komt vertellen boeken.

Projecten kunnen uitdeinen

Ook Alain Rinckhout, de (zelfverklaarde, maar grappige) veilingmeester die tijdens de nieuwjaarsperiode met z’n stootkar drankjes uitdeelde in de wijk kan je ook engageren. Projecten kunnen klein of groot zijn en kunnen uitdeinen tot regelmatige projecten. Maar moeten steeds verbindend zijn.  

Ook op www.buurtinbloei.be vind je hoe het district je kan steunen met het vergroenen van je buurt met bv. planten of een groenslinger. Wil je het plantvak verzorgen rondom een boom dan verwijdert het district de boomroosters voor jou. Ook bij de aanleg van een geveltuin kan je hulp inroepen van het district. Als bewoners sta je wel zelf in voor het onderhoud van de nieuwe aanplanting.”

Naast de genoemde websites, waarop nog veel meer mogelijkheden en ideeën staan vermeld, kan je ook via Liesbeth.Bral@antwerpen.be