Renovatie Sint-Andriestoren (video)

November 2023 startte, dankzij een erfgoedpremie van 2.361.800 euro van de Vlaamse ovefheid, de restauratie van de Sint-Andrieskerk. De eerste fase van de werken, waarbij o.a. de toren wordt aangepakt, zal eind 2023 zijn afgerond. 

– Tijdens funderingswerken in 1755 om het kantelen van de toren te stoppen stort hij volledig in. Mechelaars nemen revanche:

 “Beter te blussen zonder brand,
dan te schoren zonder verstand.” 

– In 1929 geeft het Symphonie-orkest Peter Benoit een concert vanop het lantaarnterras.

– 27 oktober 1830 vat een balk vuur door het bombardement van de Nederlanders vanuit de zuidelijke citadel. De balk wordt echter snel gceblust. De twee volgende jaren beklimt Leopold 1 acht keer de toren om de Hollandse bezettingstroepen in het Zuidkasteel te controleren.

Tijdens de huidige restauratiewerken vond de aannemer in de bol onder het torenkruis (zie foto onder) een stalen koker met een brief. Die bleek geschreven door het bouwteam dat eerder, in 1973, de toren heeft gerestaureerd. Naast de brief zaten er ook enkele muntjes in de koker, waaronder eentje uit het jaar 1940. 

Bij de illustraties van de werfomheining en de toren inspireerde kunstenaar Kolchoz zich op de kleurrijke Sint-Andrieswijk en de kerk. Er is ook een verwijzing naar het bekende muzieknummer ‘God is a DJ’ van Faithless.

Uitvoering in drie fasen. In de eerste fase, die nog tot eind 2023 loopt, neemt de aannemer het koor, de oostelijke zijde van de kruisbeuk en de toren onder handen. Al de glasramen kregen na restauratie al voorzetbeglazing als bescherming tegen weer en wind.

Het volledig vernieuwen van de leien dakbedekking en goten is volop aan de gang. Het koper van de koepel wordt momenteel vervangen, het torenkruis gerestaureerd en de bol onder het torenkruis en de windhaan gerestaureerd en opnieuw verguld. De noordzijde van de kerk (schip, zijbeuk, kruisbeuk) hoopt men midden 2024 te voltooien. In de laatste fase wordt er gewerkt aan de zuidzijde van het gebouw (schip, zijbeuk, kruisbeuk). Verloopt alles volgens planning, dan eindigen de werken in 2025. De kerk blijft gedurende alle werken steeds toegankelijk voor de parochianen en bezoekers.

Info Sint-Andrieskerk    Meer info op Vespa 

Eerdere foto’s van Vespa van voor de torenrenovatie