Laatste trieste Winterburendrink van Lutje Visterin

Een paar maanden eerder nog zong ze, naar het einde toe geëmotioneerd, haar zelf geschreven lied ‘Hier in d’ ou stad heel dicht onder den toren’.

37 jaar woonde Lutje Visterin op de Sint-Andriesplaats. Ze was vergroeid met de wijk en organiseerde heel veel succesvolle zomer-, winterdrinks en ontbijten waarop steeds iedereen welkom was. Ze leidde haar zanggroep Wijklawijt. Niet voor niks werd ze door iedereen moemoe Lutje genoemd. 

Half januari 2024 organiseerde ze een Winterburendrink. Waarschijnlijk haar laatste. Want haar woonst is verkocht en wordt gerenoveerd.

Met pijn in haar hart moet Lutje nu verhuizen naar de Luchtbal. Want door gentrificatie wordt de wijk onbetaalbaar. Een heel spijtige zaak voor haar en zeker voor de wijk. Zowel door bewoners als de hotelsector wordt het stadsbestuur dringend gevraagd strengere controle uit te voeren op deze zogenaamde vakantiewoningen. Een trieste Winterdrink voor Lutje Visterin.

Carolien Krijnen (van ChocAlicious uit de Korte Vlierstraat) en Guido Sanders (van deze website) overhandigden een cadeaubon, bijeengesprokkeld door vrienden en buren om haar nieuwe woonst in te richten. En als verrassing een stukje hout van de 12de eeuwse woningen aan Het Steen (lag tijdens de opgravingen klaar om afgevoerd te worden naar het stort) zodat ze het begin van Antwerpen in haar hart kan meedragen.

Is dit het einde van een tijdperk? Hoe de wereld verkilt? Uw mening of eigen ervaring graag op info@wijkkroniek.be