QUEL BORDEL, onze wijk was vroeger een oord van prostitutie

De winnaars van de wedstrijd, uitgeschreven door Erfgoed Sint-Andries Antwerpen: François Van Dam, Nancy Dhont, Diane De Keyzer, May Huysmans-Luyckx en dhr. Peeters-Van Beeumen.

Het tijdschrift Erfgoed Sint-Andries Antwerpen van de gelijknamige erfgoedvereniging (voorheen Sint-Andrieskwartier Herleeft) schreef naar aanleiding van de artikelenreeks over het boek QUEL BORDEL – ‘De geschiedenis van de prostitutie in de Belgische steden’ van Diane De Keyzer een wedstrijd uit.De vraag was: “Hoe wordt de Spuistraat vandaag genoemd?” Het antwoord was: Gorterstraat.

Warme, kloppend hart van onze wijk

De 5 (vijf!) inzenders van het juiste antwoord, alsook ereleden en steunleden van onze vereniging, en Diane De Keyzer zelf, waren uitgenodigd in café Het Neusje, het oude, gezellige, echt Antwerps café, tevens het warme kloppende hart van onze wijk op het Neuzenplein.

Ondanks het gure regenweer waren een twintigtal personen komen opdagen, waaronder 4 winnaars, nl. May Huysmans-Luyckx, mevr. Nancy Dhont, dhr. François Van Dam en dhr. Peeters-Van Beeumen.

Enthousiaste medewerkster Gabie Guldix heette iedereen welkom en gaf een woordje uitleg over het doel van deze bijeenkomst en het streven van ‘Erfgoed Sint-Andries’.

Boeken vooral aan vrouwen gewijd

Schrijfster Diane De Keyzer gaf, met haar uitgebreide kennis van de Antwerpse geschiedenis, een zeer interessante uiteenzetting over het onderwerp van haar boeken, die vooral aan vrouwen zijn gewijd. Gabie lichtte nog even toe dat het verhaal van ‘Trijntje Cornelis’ uit het boek van Constantijn Huygens, zich afspeelt in de Lepelstraat in Sint-Andries. Hierop volgde het ontroerend lied ‘Trijntje Cornelis’door Lutje Visterin en haar begeleidsters. Het lied werd enthousiast onthaald door de aanwezigen, die het refrein spontaan meezongen. 

Zeldzaam verzamelobject

Dan volgde het trekken van de loten met de namen van de 5 deelnemers aan de prijsvraag. Winnares werd Nancy Dhont uit Reet, die het boek ‘Quel bordel’ overhandigd kreeg door auteur Diane De Keyzer, die er ook een mooie opdracht in schreef. Voor de andere deelnemers was een verrassingspakketje voorzien, nl. het boekje “Hendrik Conscience 1812-1883 – Een leven in een notedop” van André Meulemans en een setje bierkaartjes met tekeningen van markante plaatselijke figuren, getekend door Nico Parassiadis. De bierkaartjes zijn ondertussen een zeldzaam verzamelobject geworden. Het was een warme, fijne bijeenkomst! (gastauteur Gertrude Baelde)

(KLIK HIERONDER voor filmpje)
Lutje Visterin zingt tot slot het verhaal van Trijntje Cornelis.
Met een goede raad voor de ‘Hollandse maskes”.

)

Diane De Keyzer signeert haar boek
QUEL BORDEL voor Getrude Baelde van
Erfgoed Sint-Andries Antwerpen..

.