Filmverslag Wijkfeest SINT-ANDERS 2022

Wijkfeest Sint-Anders
Bekijk hier een videoverslag over het wijkfeest SINT-ANDERS.

Afgelopen zomer had op de Sint-Andriesplaats en zijstraten de tweede editie plaats van het wijkfeest Sint-Anders.
Onze reus Zotte Rik was van de partij en bracht samen met de zanggroep Wijklawaait van Lutje Visterin concerten ten beste in Het Huizeken van Nazareth in de Bogaardestraat en De Gulden Lelie in de Schoytestraat.
Zo deelden de straten langs beide zijden
van de Nationalestraat in de pret.

Caféterassen vol blije gezichten

Op het Neuzenplein gingen aan café ’t Neusje alle remmen los met een bbq en drie verschillende orkesten die er een swingend evenement van maakten. Op de tafels van Het Beestenbos op de Sint-Andriesplaats stonden bijna 100 bestelde ontbijtpakketten klaar. Overal zaten de caféterrassen vol met blije gezichten.

Bewoners konden ontspullen

Betonnne Jeugd zette met een steltloper z’n beste beentje voor. Bewoners konden zich op

de rommelmarkt stevig ontspullen, zoals dat heet. En gedurende de ganse dag werden er 500 rozen uitgedeeld. Wie aan volgende editie op 15 augustus 2023 denkt iets te kunnen bijdragen, wat dan ook, hoe origineler hoe beter, kan nu al contact opnemen via info.sintanders@gmail.com 
(video Guido Sanders / foto’s Jan Stes)

Ook het Museum Plantin Moretus van de Vrijdagmarkt was aanwezig met een drukpers waarop de jongsten hun creativiteit konden botvieren.