Aanpassingen parkeerreglement

Vanaf 1 oktober zullen meer ondernemingen een parkeervergunning kunnen aanvragen en worden de tarieven en zonering van deze vergunning gunstiger gemaakt. Verder komt er een verduidelijking van welke voertuigen wel of niet geregistreerd kunnen worden voor vervoer van personen met een handicap. Tot slot wordt vanaf 1 december een deel van de bestaande lichtgroene zone in de Harmonie- en Brederodewijk uitgebreid. (foto Frederik Beyens)

Aanpassingen aan de parkeervergunning voor ondernemers (35 euro i.p.v. 44)

Meer ondernemers zullen een parkeervergunning kunnen aanvragen. De lijst van codes voor economische activiteiten (NACE-codes) die een parkeervergunning kunnen aanvragen wordt uitgebreid met verschillende beroepscategorieën. Deze ondernemingen kunnen vanaf maandag 11 september een vergunning aankopen, die ten vroegste vanaf 1 oktober geldig is (tot 1 oktober blijft de voorgaande regeling van kracht).

Daarnaast worden de tarieven en zonering aangepast om het gebruik van de parkeervergunning voor ondernemingen te stimuleren en te vereenvoudigen:

  • Een dagvergunning zal nog 35 euro kosten (i.p.v. 44 euro nu) en een driemaandenvergunning 1350 euro (i.p.v. 1966 euro nu voor de duurste).
  • Alle ondernemersvergunningen zijn vanaf 1 oktober geldig in álle parkeertariefzones op het grondgebied van de stad Antwerpen (inclusief de nieuwe parkeerzone voor bewoners en vergunninghouders).

Meer informatie over de parkeervergunning voor ondernemers.

Registratie voertuigtypes voor personen met een handicap

Personen met een handicap moeten sinds 1 augustus hun nummerplaat registreren om gratis te kunnen parkeren op de niet-voorbehouden plaatsen. Vanaf 1 oktober wordt bijkomend verduidelijkt welke voertuigtypes niet geregistreerd kunnen worden:

  • Motorvoertuigen die worden ingezet voor vervoer als professionele activiteit (bv. taxivoertuigen): deze voertuigen kunnen wel nog laden en lossen of gebruikmaken van de voor hen ingerichte voorbehouden plaatsen op het openbaar domein.
  • Motorvoertuigen met een commerciële nummerplaat (proefritten-, handelaars- of beroepsplaat)

Meer informatie over de registratie voor personen met een handicap.

Uitbreiding lichtgroene zone in Harmonie- en Brederodewijk

Parkeerzones die grenzen aan de zone historisch centrum hebben een parkeerduurbeperking van 3 uur. In de Harmonie- en Brederodewijk is die lichtgroene zone echter erg smal. Om te voorkomen dat bezoekers van het centrum uitwijken naar de donkergroene zone (max. 10 uur parkeren), wordt de lichtgroene zone in deze wijken vanaf 1 december uitgebreid. De huidige grens aan de Paleisstraat en Justitiestraat schuift op naar Ballaarstraat/Isabella Brandstraat/Jozef De Bomstraat/Gounodstraat. Hiermee wordt de wandelafstand tussen het centrum en de donkergroene zone aanzienlijk verhoogd, wat de overdruk in de wijken rond het historische stadscentrum moet beperken.

Kaart uitbreiding lichtgroene zone

Voor bewoners van de nieuwe lichtgroene zone verandert er niets. Zij kunnen nog steeds met een parkeervergunning gratis en onbeperkt parkeren binnen hun bewonerszone.

Bezoekers van de lichtgroene zone kunnen max. 3 uur op straat parkeren. Wie langer wil parkeren kan terecht in een park-and-ride (P+R) aan de rand van de stad of in een betaalparking in de stad. De Harmonie- en Brederodewijk zijn ook vlot bereikbaar met fiets, openbaar vervoer of deelmobiliteit. Gebruik de routeplanner van Slim naar Antwerpen voor reisadvies op maat.

Bekijk alle parkeerzones in Antwerpen.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je dan snel in op onze nieuwsbrief