Al voorbij gelopen, maar nog nooit gezien?

De Gevelschuimer van het tijdschrift Erfgoed Sint-Andries Antwerpen: Opschrift in de Schoytestraat 59. Het is een meergezinswoning in eclectische stijl uit 1912, naar een ontwerp van Alexander Van Roey, aannemer en architect. Het pand bestond uit een doorgang naar de broodbakkerij van de naamloze maatschappij Het Volk, die in 1907 was opgetrokken op het binnenterrein. Bij de bakkerij hoorde ook een kantoor en een paardenstal achteraan op het perceel. Vandaag is alles gesloopt.

Een abonnement op het driemaandelijkse tijdschrift kan worden besteld door storting van minimaal 10 euro op reknr. BE14 7895 6624 4083.