Betonne Jeugd wint verdiende prijs: “Worden uitgelachen op school, dat mag geen enkel kind meemaken.”

Betonne Jeugd, gevestigd in het coStA, heeft zopas de ‘Prijs Armoede Uitsluiten van Welzijnszorg’ ontvangen. De vzw jongeren in armoede en maatschappelijk kwetsbare situaties wil hen via vrijetijdsactiviteiten een veilige thuis bieden. De prijs behelst 20.000 euro om te investeren in de eigen werking.

Ik had toevallig (toe-val bestaat niet) deze week nog een gesprek met coördinator Kristof Daems.

Met spijt in het hart moet ook Betonnne Jeugd door de afbraak uit coStA vertrekkken naar een pand in Deurne. “Maar na de heropbouw mogen we terugkomen.” vertelt de enthousiaste coördinator Kristof Daems (had liever Daens met een N geheten) dankbaar: “Op 20 jaar tijd hebben hier al 2.000 jongeren uit pleeggezinnen, een moeilijke of arme thuis, een moeilijke jeugd, of veel verhuisd, uit de wijde omgeving een tweede thuis gevonden. En als organisatie zijn we zelf professioneel sterk gegroeid en ook vergroeid met de wijk. Slongs Dievanons is onze meter en alle bekende wijkgezichten komen hier regelmatig langs voor een klapke of ne koffie. In Deurne hebben we nu voor een paar jaar ook een huis als een thuis gevonden.”

M’n grootste kunstwerk
is Betonne Jeugd

Kristof maakt in z’n vrije tijd kunstwerken van allerlei aard: schilderijen, sculpturen, kubistisch, expressionistisch, abstract, realistisch en dat in de stijl van diverse meesters die hem al zijn voorgegaan. “Maar m’n grootste kunstwerk,” zegt hij “is Betonne Jeugd. Met Kerstmis kreeg ik twee telefoontjes van twee jongeren die hier hun thuis hadden gevonden maar door een kleine stommiteit een tijdje in de gevangenis moesten verblijven. Ze mochten maar één telefoontje doen. En met Kerstmis was dat naar mij. Dat was een emotioneel moment voor me. Een schoner kado kon ik me niet bedenken. ”

We moeten wel een
grote inhaalbeweging maken.

Talenten ontdekken en bijsterken
Kristof is maatschappelijk werker. Heeft die richting gekozen omdat zijn moeder erg zorgzaam en empathisch was. Kristof: “Ik ook voel aan wanneer mensen hulp nodig hebben. Ik steek er zelfs de straat voor over. Bij Betonne Jeugd werken we vooral aan empowerment. De jongeren die van thuis uit, meestal door armoede, een laag zelfbeeld hebben, doen wij hun ongeziene talenten ontdekken en bijsterken. Maar we moeten wel een grote inhaalbeweging maken. Het is voor ouders moeilijk kinderen te stimuleren als ze zelf in de stress van de armoede zitten.  Die kinderen voelen zich daardoor aan de kant gezet, want schoolgeld kan amper worden betaald, een schoolreisje is te duur en ze kunnen niet mee.  Een beeld dat me altijd is bijgebleven: voor school moesten we allemaal een tweedehands muziekinstrument kopen. Met de beste bedoelingen kocht m’n moeder een, weliswaar nieuw, maar goedkoop, plastieke blokfluitje.  De hele klas lachte me ermee uit. Daarom doe ik nu dit werk. Dat mag geen enkel ander kind meemaken. “
Tijdens de heropbouw van coStAverhuist Beetonne Jeugd naar: de Van Eeckhovelei 73 – Deurne  www.betonnnejeugd.org

Sarah Lampen, jeugdopbouwwerker bij Betonne Jeugd