Vernieuwde plantenbakken in Verbrande Entrepostraat

Wijkbewoners dromen in het groen.
Iedereen kent ondertussen de 80 houten plantenbakken die met steun van de Burgerbegroting door Klimaatrobuust Sint-Andries in onze wijk zijn geplaatst.
Enerzijds om de wijk op te fleuren met planten, bloemen en kruiden. Anderzijds om hinderlijk geparkeerde auto’s te vermijden.

Echter, na enkele jaren is een derde van de bakken, vooral aan de bodem, aangetast door houtrot en zijn aan vervanging toe.
Een perfect alternatief zijn plastic olijfolievaten met metalen omhulsel als steun uit de voedingsindustrie; Na vijf jaar moeten zij worden vervangen en krijgen ze nu een tweede leven.

Er zijn er reeds 24 toegekomen en 12 ervan worden in de Verbrande Entrepotstraat geplaatst. De 12 andere worden verdeeld over de wijk.
Aalmoezenierstraat, Bogardesdtraat en Riemstraat zijn alvast vragende partij.

Bas Teeken (op de foto bezig aan de ombouw van de bakken) en Ann Verhelst van de Verbrande Entrepotstraat dienden samen met enkele buren een project in bij de Burgerbegroting. Omdat dit straatje van 1200 tot 1800 midden in de Sint-Michielsabdij lag, kreeg dit project de naam De Groene Abdij. Loop gerust eens langs deze straat. Op termijn zal het district ook van deze straat een woonerf maken. 

Een derde van de klassieke houten plantenbakken zijn aan vervangen toe.

De pastic vaten uit de voedingsindustrie zijn het perfecte alternatief. De bovenkant wordt er afgezaagd en onderling gelegd als extra bodem waarop lavakorrels, potgrond en schors tegen onkruidwordt gestort. Nadien worden bekleed met gerecycled hout.

En dit is reeds een voorbeeld hoe ze er allemaal zullen uitzien.

Klimaatrobuust Sint-Andries