KAMAGURKA exposeert tot 14 april in galerij De Zwarte Panter

Jaarlijkse Seminiviering

V.l.n.r.: Districtsschepen Cordilla Van Winkel, Harry Van Hest, Maria Van Kerckhove, Erna Collijn, Stan Crollet (van wie een voorvader in de vondelingschuif in de Sint-Rochusstraat werd achtergelaten), Nancy Reynier, Amber en Maria Van Kerkhove. Op de achtergrond de reuzen Vic Mees van ‘den Antwaarp’ en Den Djon van de Snorrenclub.

Eerbeton aan verminkt beeldje uit de
tweede eeuw, ingemetseld boven de ingangspoort van Het Steen.

.

Het Antwerps comité ‘Semini in Ere’ organiseert jaarlijks op de eerste zaterdag van de lente de jaarlijkse Seminiviering. Het doet dit om de aandacht te vestigen op het oudste stukje erfgoed dat Antwerpen rijk is. 

Na de inname van Antwerpen door de Spanjaarden werd Semini door de toenmalige clerus zwaar verminkt.

Semini is de naam die de Antwerpenaars gaven aan een bas-reliëf, uit de tweede eeuw, ingemetseld boven de poort van Het Steen. Het zou een vruchtbaarheidssymbool zijn geweest. In 1587, na de inname van Antwerpen door de Spanjaarden, werd Semini door de toenmalige clerus zwaar verminkt.

De bourgeoisiegroep van ‘Sint-Andrieskwartier herleeft’ (thans herdoopt in ‘Erfgoed Sint-Andries Antwerpen’) en wijkreus Zotte Rik zijn al jaren vaste waarden op de Seminiviering. Samen met andere Antwerpse verenigingen, zoals de Snorrenclub met hun reus Djon en het Genootschap van Anneke Mossel, zorgen zij voor een evenement en een optocht die het bekijken waard zijn. 

Met ‘Het Spelleke van Semini’ probeert AKSIE sinds 2002 ook de traditie van het poesjenellentheater levend te houden. Vanaf 2013 brengt de vzw elke laatste zondag van de maand (behalve tijdens de zomermaanden) met ‘Het Spelleke van Semini’ poesjenellentheater in authentiek Antwerps dialect op de 3e verdieping van café Den Bengel op de Grote Markt.

Info en reservaties: 0477 254906  (Meer info: www.semini-saga.be) (foto’s Wilfried Schul, Jo Giebens en Thomas Heuser)

Semini-viering 2023 (foto’s Wilfried Schul)