Studenten Thomas More verfijnen in 2023 met enthousiasme hun Zorgzame Straten

’t Was feest in het clublokaal Woonhaven van de senioren van Sint-Andries in de Willem Lepelstraat. Want zoveel jong dynamisch volk hadden ze nog nooit over de vloer gehad. En niet voor een betuttelend beleefdheidsbezoekje, maar samen enthousiast gedreven door het project Zorgzame Straten. Ruim drie jaar reeds werken studenten van het graduaat Maatschappelijk Werk van de hogeschool Thomas More in de Kronenburgstraat samen met de senioren aan Zorgzame Straten om wijkbewoners dichter bij mekaar te brengen.

Van links naar rechts: Ann Van de Peer, mede-initiatiefnemer die haar studenten succesvol engageerde in het project Zorgzame Straten. Marianne Vervliet is de opleidingscoördinator van de opleiding maatschappelijk werk en trekt hiervoor verder de kar van Zorgzame Straten. Bruno Verplaetse is werkplekcoördinator.
Iedereen die met Zorgzame Straten te maken had was aanwezig.Reeds voor de lunch met broodjes zat de vriendschappelijke sfeer er al stevig in.

Verbinding tussen straat en campus

‘Zorgzame Straten is een geslaagd voorbeeld van engaged learning‘, zei An Martens van Zorgzame Buurten. ‘Of hoe samenwerking en verbinding tussen studenten, ​ buurtbewoners en lokale partners, tussen straat en campus hier écht in de praktijk wordt gebracht.’

Het event lokte veel volk, ook specialisten zoals de coach Zorgzame Buurten van de Koningin Boudewijnstichting, de buurtcoach van het district Antwerpen, vertegenwoordigers van Woonhaven, Koen Kuylen, oprichter van Zorgzame Straten, diverse lokale organisaties en bewerkers. De dag was een warm bad waarbij ook buurtbewoners de studenten uitvoerig persoonlijk vertelden hoe zij een zorgzame straat ervaren. Wat er allemaal kan, wat de hindernissen zijn. Voor de studenten was dit een unieke ervaring om zo te worden ondergedompeld in de wijk.

Geanimeerde gesprekken

In 2021 gingen studenten hogeschool Thomas More van het graduaat Maatschappelijk Werk van deur tot deur om bewoners te bevragen. Dit leverde heel wat geanimeerde gesprekken op, maar ook een aantal ‘burenbabbels’ ​ op diverse plekken. Bijzondere gesprekken zijn te zien op de video hiernaast, die voortaan ook als lesmateriaal wordt gebruikt.

Speerpunt in de graduaatsopleiding

Ann Van de Peer: “Alle studenten van de graduaatsopleiding maatschappelijk werk krijgen nu een opleiding over ‘zorgzame houding’ met de bedoeling om deze houding mee te nemen tijdens hun ‘werkplekken’ in verschillende organisaties. Bij Thomas More wordt Zorgzame Houding een speerpunt in de ganse graduaatsopleiding Maatschappelijk Werk. Onze afgestudeerden zullen dus allen hun ervaringen rond zorgzaamheid uit de wijk Sint-Andries meenemen in hun professionele carrière.”
Bij Thomas More is er bovendien een onderzoeksgroep ‘Vonk3’ die heel wat expertise opbouwt rond het thema van zorgzame buurten. Deze innovatieve inzichten zullen in de toekomst ook mee geïmplementeerd worden in hun onderwijs. (foto’s Jan Stes)

Chris Codenie van BOTA en gangmaker Koen Kuylen verwelkomen enthousiast de studenten van hogeschool Thomas More.

Een en al aandacht voor de nieuwe initiatieven om 2023 nog succesvoller te maken.
Voorzitster Greta Bollen en secretaris Chris Codenie van BOTA waren de perfecte gastvrouw en -heer.
Links Florine Van Puyvelde, projectmedewerker wijkgericht werken van de ELZA. Midden Ann Van de Peer, communitymanager Thomas More. Rechts Liesbeth Bral, buurtcoach district Antwerpen..

‘Buurtgerichte zorg kan niet zonder zorggerichte buren’. 

Koen Kuylen (Zorgzame Straten)

Koning Boudewijnstichting

‘De studenten maken deel uit van de buurt en nemen een verbindende rol op en voor de buurtbewoners is het vaak ​ een openbaring om zich door jonge mensen te laten meetronen naar een burenbabbel,’ zegt An Martens, coach Zorgzame Buurt van de Koning Boudewijnstichting.
(tekst Guido Sanders / foto’s Jan Stes)

Midden An Martens, coach Zorgzame Buurten van de Koning Boudewijnstichting in gesprek met docenten Thomas More.
Dynamisch enthousiasme was niet van de lucht. Allereerste initiatiefnemer Koen Kuylen was zeer in z’n nnopjes met het verloop van de middag.
Voor de studenten was het een leerzame middag om buurtbewoners te ontmoeten en authentieke verhalen te horen over zorgzaamheid in straten..
Nico Volckeryck, voorzitter Stuurgroep Sint-Andries, kwam het onderdeel ZORGZAME HANDELAARS met verve toelichten.
Gezellig agendapunt was de groepsfoto.