Adam en Eva spraken Antwerps dialect

Historisch bewijs ligt in Museum Plantin-Moretus op de Vrijdagmarkt

Jan Van Gorp, beter bekend onder zijn gelatiniseerde naam Johannes Goropius Becanus (1519–1573), had wijsbegeerte en geneeskunde gestudeerd in Leuven en was lijfarts van de zussen van Keizer Karel V. Nadat hij zich in Antwerpen had gevestigd, werd hij stadsarts met ook nog eens de eretitel van lijfarts van 
Filips II.

Gropius BVecanus
Goropius Becanus

Becanus ontdekte dat het Antwerpse dialect de enige taal was die direct van de oertaal van Adam en Eva afstamde. Volgens Genesis 11,1-9 uit de Hebreeuwse bijbel bouwde de toenmalige bevolking een toren als woonplaats die tot de hemel zou reiken. De goden, die vreesden voor een hemelbestorming, zaaiden als straf de Babylonische spraakverwarring. Niemand begreep elkaar nog, behalve de nakomelingen van Jafet, een van de zonen van Noach, die niet had meegebouwd aan de toren. Zij zouden de oertaal van Adam en Eva zijn blijven spreken.

De kleinkinderen van Noach, die niet had meegebouwd aan de toren van Babel, bleven Antwerps dialect spreken.

Aards paradijs op linkeroever

En aangezien de Antwerpenaren de afstammelingen zouden zijn van Jafet, bleven enkel zij de verbasterde vorm van die oertaal spreken. Becanus beweerde tevens dat het aards paradijs op Linkeroever lag. Het tegendeel is nooit bewezen. Zelfs cartograaf Ortelius (geboren in Antwerpen) was een groot bewonderaar van Becanus.

Kriticaster Leibniz permanent in de clinch met Newton

Maar de Duitser Gottfried Wilhelm Leibnitz introduceerde de soms nu nog gebruikte term goropiseren, afgeleid van Goropius Becanus zijn voornaam en moest betekenen: het verzinnen van bizarre verklaringen over het ontstaan van bepaalde woorden. Leibniz lag echter zelf permanent in de clinch met zijn tijdgenoot en collega Isaac Newton over wie het integraalrekenen had ontdekt. Newton was geen simpele. Leibniz was dus niet helemaal zuiver op de graat.

Gottfried Wolhelm Ledbnitz, zelf niet zuiver op de graat, wou het niet geloven.

Bewijs zit in de vaste collectie

Wie er alles over wil weten, het boek Origines Antwerpianae zit in de vaste collectie van het Museum Plantin Moretus, Vrijdagmarkt 22, open van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 17 uur. Elke laatste woensdag van de maand voor iedereen gratis toegankelijk. Met een A-kaart heb je altijd gratis toegang tot de vaste collectie van het Museum Plantin Moretus.