De Sint-Augustinuskerk in de Kammenstraat

Van barokke kerk naar modern concerthuis

Wat nu de concertzaal is van AMUZ, was ooit de kloosterkerk van de augustijnen. De orde vestigde zich 400 jaar geleden in Antwerpen waar ze in de Everdijstraat het gebouw van een pas verhuisde brouwerij kreeg toegewezen. De kerk was het eerste grote bouwproject van het latere augustijnenklooster dat het hele gebied tussen de Everdijstraat, de Kammenstraat en de Oudaan zou innemen.

Van kloosterkerk naar parochiekerk

De kerk werd tussen 1615 en 1618 opgetrokken onder leiding van Wenzel Coebergher, hofarchitect van de aartshertogen Albrecht en Isabella. De kerk zou tot 1820 dienst doen als kloosterkerk, daarna werd ze omgevormd tot parochiekerk. De laatste misviering in de Sint-Augustinuskerk vond plaats op 14 mei 1973. Wegens een te grote terugval aan parochianen zag de Kerkfabriek zich toen genoodzaakt de deuren definitief te sluiten. De originele altaarstukken van Rubens, Van Dyck en Jordaens, waardoor de Sint-Augustinuskerk in 1939 werd erkend als beschermd monument, werden eind jaren 1950 weggehaald voor restauratie. Sindsdien maken ze deel uit van de KMSKA-collectie. 

Een transformatie die tot de verbeelding spreekt

Vandaag is de Sint-Augustinuskerk het kloppende hart van AMUZ. De herbestemming in 2006 als concertzaal noodzaakte wel enkele aanpassingen. Zo zorgen geluidswerende voorzetramen nu voor een muisstille zaal te midden van het stadsgewoel. Ook de al voortreffelijke akoestiek werd geoptimaliseerd. Publiek en muzikanten, kunstwerken en muziekinstrumenten profiteren bovendien van een uitgekiende klimaatregeling. Alle aanpassingen werden uiteraard uitgevoerd met het grootste respect voor dit barokke monument. Een transformatie die nog steeds tot de verbeelding spreekt. 

> AMUZ, Kammenstraat 81, 2000 Antwerpen

> Info & tickets: +32 (0)3 292 36 80 op afspraak – www.amuz.be  

Meer weten over de geschiedenis van de Sint-Augustinuskerk en de werking van AMUZ? 

> Rondleiding AMUZ in de Sint-Augustinuskerk. Een unieke blik achter de schermen van de voormalige kerk en de huidige concertzaalbeschikbaar op aanvraag. Meer info op www.amuz.be/nl/rondleidingen

> Boek Van barokke parel naar hedendaagse concertzaal 

25×29 cm, 192 blz, € 29.99

Uitgegeven door Davidsfonds Uitgeverij

Bestellen via www.amuz.be/barokkeparel