Inspirerende tante van Belpaire werd geboren boven het wassalon op de Oever: Sint-Andries heeft 3x prijs in omstreden Vlaamse Canon

Marie Elisabeth Belpaire

Tante Constance Teichmann, geboren boven het huidige wassalon op de Oever, was de inspiratiebron voor haar nicht Marie-Elisabeth Belpaire

Er is al wat te doen geweest over de Vlaamse Canon. 60 gebeurtenissen, data, personen, tradities, boeken, voorwerpen en kunstwerken die het Vlaanderen van vandaag bepalen. Gaande van lintbebouwing tot het woord goesting en nog andere zottigheden. Maar onze wijk komt goed uit de verf. Driemaal prijs.

Gehuwd met z’n schoonzus

We beginnen aan het Wassalon op de Oever. Daar werd in 1824 Constance Teichmann geboren. Haar vader Theodoor Teichmann, de eerste Antwerpse gouverneur, was na het overlijden van z’n eerste vrouw Jeanne Cooppal, hertrouwd met haar zus Marie-Antoinette Cooppal, zijn schoonzus dus. Met haar keeg hij 4 kinderen, waaronder in 1824 Constance Teichmann, die boven het wassalon op de Oever is geboren.

Teichmann was klein van gestalte, mager, levendig, vlug in gebaren, altijd opgeruimd en vol geestdrift en vuur. 

Constance was de tante van Belpaire

Vijf jaar later, in 1826, werd haar zus Elisabeth (Betsy) Teichmann geboren. Deze huwde met Alphons Belpaire (we komen er) en kregen in 1853 dochter Marie Elisabeth Belpaire (we zijn er), die in de Vlaamse Canon is terecht gekomen. Constance, van het wassalon, om het simpel te houden, was dus de tante van Marie-Elisabeth Belpaire die in de canon zit. De hele familie was rijk en welgesteld en had een brede culturele interesse. 

Hogeschool Thomas More

Marie Elisabeth Belpaire omschreef haar tante Constance als klein van gestalte, mager, levendig, vlug in gebaren, altijd opgeruimd en vol geestdrift en vuur. Constance Teichmann, van boven het wassalon, was zeer muzikaal, zong als sopraan, speelde orgel en piano. Ze steunde tal van kunstenaars, w.o. Conscience. Op caritatief vlak was ze ook zeer bedrijvig. Ze stichtte het kinderziekenhuis Louise-Marie in de Tabaksvest. Ze verzorgde persoonlijk gewonde soldaten en zieken tijdens de choleraperiode, zonder angst voor besmetting. Ze stierf ongehuwd aan een hartkwaal op haar 72ste. 

Tante Constance Teichmann

Belpaire stichtte de Katholieke Vlaamse Hogeschool voor Vrouwen, nu uitgegroeid tot de Hogeschool Thomas More.

Inspiratiebron voor Belpaire

Teichmann was duidelijk de inspiratiebron voor haar nichtje Marie Elisabeth Belpaire. Zij ijverde voor het vrouwenkiesrecht en opleiding van jonge meisjes. Zo stichtte ze de Katholieke Vlaamse Hogeschool voor Vrouwen, wat nu is uitgegroeid tot de Hogeschool Thomas More, waarvan een campus in Kronenburgstraat 62. Ze organiseerde tentoonstellingen en financierde het Vlaamse tijdschrift Dietsche Warande en Belfort, het oudste, nog steeds verschijnende culturele Vlaamse tijdschrift. Zij begon ook de Artiestenmis in de Sint-Carolus Borromeuskerk.  

 

Schilderij door Rubens gemaakt in de Kloosterstraat

Verder staat het schilderij “De aanbidding van de koningen”, door Rubens geschilderd toen hij nog bij z’n schoonouders in de Kloosterstraat woonde, in de canon. Dit schilderij werd door Rubens gemaakt voor het hoofdaltaar in de Sint-Michielsabdij. Tijdens de Franse bezetting werd het werk samen met andere altaarstukken in Parijs in veiligheid gebracht. In 1815 keerde het dankzij koning Willem 1 terug naar Antwerpen. Maar de Sint-Michielsabdij was inmiddels al opgeheven. Het kwam terecht in de collectie van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, waar het nu, naast de Madonna van Fouquet, als één van de topstukken wordt beschouwd.

En ook De Leeuw van Vlaanderen staat in de canon. Schrijver Conscience werd geboren in de Pompstraat en woonde er in zijn kinderjaren. Z’n ouders verhuisden nadien naar de buurt van het Vleeeshuis.

Een paar straten verder 

Ook de vrijmaking van de Schelde staat in de canon. In 1863 kochten 20 landen de Schelde vrij van Nederland. België betaalde de helft van 17.141.640 gulden. Het herinneringsmonument staat op de Marnixplaats. En de onderhandelaar was baron Auguste Lambermont, gekend van het monument op de Lambermontplaats op het Zuid, beter gekend als ‘de boot’.