Betaalbare huurwoningen in gerenoveerde Fierensblokken

Stad Antwerpen is gestart met ‘Betaalbaar huren’ in 107 kwalitatieve woningen in de door AG Vespa gerenoveerde Fierensblokken in de Sint-Andrieswijk aan een verlaagd tarief. 

Starters (kandidaat-huurders jonger dan 36 jaar) en eenoudergezinnen krijgen voorrang waarbij er rekening wordt gehouden met specifieke inkomensgrenzen. Iedereen binnen deze inkomensgrenzen die de afgelopen 10 jaar al 3 aaneensluitende jaren in Antwerpen heeft gewoond, ouder dan 18 jaar is, geen gekochte woning bezit en legaal in België verblijft, komt in aanmerking voor een betaalbare huurwoning aan een huurprijs 20% later dan de marktwaarde. 

Schepen voor wonen Els van Doesburg: “Het is voor de ‘net-niet’ categorie, mensen die net te veel verdienen voor een sociale woning, maar net te weinig om iets te huren op de private woningmarkt, en niet in aanmerking komen voor premies of steunmaatregelen. Met de focus op 36-jarige starters en de alleenstaande ouders.”
Tot in alle details werd getracht
het originele karakter te behouden.


AG Vespa renoveerde de Fierensblokken met veel aandacht voor het behoud van de oorspronkelijke interbellumarchitectuur, in combinatie met het comfort en de duurzame technieken van nu. De nieuwe bewoners van de Fierensblokken zullen er genieten van verschillende collectieve voorzieningen zoals het gemeenschappelijk binnenplein, een ondergrondse fietsenstalling, (dak)terrassen met prachtig uitzicht.

Naast betaalbare huurappartementen bevatten de Fierensblokken nog enkele cohousing-appartementen, werkruimtes en handelspanden die via de reguliere markt worden aangeboden.

— EXCLUSIEF: URBAN EXPLORATION (urbex) —
Achter de gesloten deuren van de Fierenshoven

Eén dag voordat in de zomer van 2021 het bouwterrein van de Fietensblokken voor iedereen definitief ontoegankelijk zou worden, hebben we van AG VESPA nog de kans gekregen om uniek fotomateriaal voor onze erfgoedgeschiedenis te maken. 

Op de site was vroeger (1839 tot 1895) een gasfabriek gevestigd. Bij de productie van het gas, dat werd gewonnen uit steenkool, kwamen schadelijke afvalstoffen zoals teer en cyanide vrij. Die verontreiniging mengde zich in de grond en in het grondwater. OVAM heeft de hele silte gesaneerd.

Het gebouw was duidelijk aan renovatie toe.

Oorspronkelijk een voorbeeld van kwaliteitsvolle interbellum-architectuur.

Het oorspronkelijke sociale woningcomplex werd gebouwd in 1938-1939 naar een ontwerp van architect Gustaaf Fierens. De Fierensblokken zijn zowat het laatste bewaarde voorbeeld van baksteenmodernisme in Antwerpen en waren zeer vooruitstrevend op het gebied van modern wooncomfort en gemeenschappelijke voorzieningen. Samen met het Tropisch Instituut aan de overkant in de Nationalestraat zijn ze een voorbeeld van kwaliteitsvolle interbellumarchitectuur. 

Bakstenen schouw

Velen hebben zich al eens afgevraagd waartoe de grote industriële bakstenen schouw diende die met zijn 28,5 meter boven de huizen uittorende. De schouw dateert uit 1963 en is gebouwd samen met het gigantische stooklokaal van meer dan 7 op 17 meter, waarnaast vroeger nog eens 2 grote stookolietanks stonden voor 3 grote branders en 8 circulatiepompen. Op het dak, in een van de droogzolders, stond dan een enorm expansievat.

Een van de 2 grote branders om
het volledige gebouw te verwarmen.
De basis waarop de grote
bakstenen schouw rust.

Er werd toen zelfs een tunnel onder de Van Craesbeeckstraat gegraven om de leidingen van het stooklokaal naar het grote blok te voorzien. Bij het maken van de tunnel zijn er archeologische restanten van het 16de- eeuwse klooster Ter Zieken gevonden dat toen op de site van de Fierensblokken en de ijsfabriek heeft gestaan. Het klooster werd rond de eeuwwisseling van de 18 -19de eeuw afgebroken. Het enige wat nog van het klooster overblijft, is de herbestemde kapel in de Willem Lepelstraat. Ter Zieken was een leprozerie waar de melaatsen opgevangen werden tot de epidemie onder controle was. De bakstenen schouw werd opnieuw gebruikt worden bij de aanleg van een nieuwe milieuvriendelijkere verwarmingsinstallatie. 
(tekst: Keith Baert / foto’s: Tom Jespers)

Restant van een badkamer, daags
voor de renovatie startte.
Mozaiekstructuur, kenmerkend
voor de Fierensblokken.

Restant van een lavabo, mogelijks verbouwd door krakers die er huisden.

Meer informatie over het project vind je op de website www.agvespa.be.