Boerenmarkten: Weet wat je eet

En waar het vandaan komt

Onze landbouw wordt volledig verstoord door wereldwijde in- en uitvoer. Handelswaren komen massaal binnen en landbouwproducten verlaten het land, soms zelfs dezelfde, terwijl er rond elke Belgische stad talloze kleinschalige landbouwbedrijven zijn die amper het hoofd boven water kunnen houden.

Zelfde producten worden IN- en UITgevoerd.

De overheid en de grote landbouwbedrijven zijn fier op de hoogtechnologische productiesystemen voor de wereldmarkt, maar dit intensieve landbouwsysteem is niet duurzaam, noch voor het milieu noch voor de maatschappij.

Met de winst van de grootdistributeurs kunnen de CEO’s een tweede villa, jacht of andere zottigheid kopen. 

Wanneer u echter lokaal geproduceerde producten koopt (korte keten), zijn ze vers en kan het lokale landbouwersgezin een extraatje spenderen aan bv. een nieuwe laptop voor school.

Tomatensoep met ballekes dat 32.000 km heeft afgelegd.

Slierten vrachtwagens

Fruit en groenten die de halve wereld hebben rondgereisd, rijpen in de containers zonder zonlicht en worden bestraald of bewerkt met gas om vers te blijven. Diepvriesproducten vereisen onderweg extra energie en worden dan in de haven nog eens in speciale koelcellen bewaard. Wist je dat een conservenblik tomatensoep met balletjes al gauw 32.000 km heeft afgelegd? Frankrijk voerde in 1999 liefst 3.515 miljoen ton melk UIT, maar… in datzelfde jaar werd ook 1.641 miljoen ton melk INgevoerd. 1 kg ananas uit Ghana zorgt voor 5 kg CO2-uitstoot en we importeren er in België wekelijks 100.000 (www.sustainablefootprint.org). Erger je je ook zo op de autosnelweg aan de slierten vrachtwagens? Hoogstwaarschijnlijk zit daar die ananas, melk en/of tomatensoep met balletjes in.

Door monocultuur vervuilen meststoffen bodem en grondwater.

Van de andere kant van de wereld

Door monocultuur raken landbouwgronden uitgeput en meststoffen vervuilen de bodem en het grondwater. Voedsel wordt met grote winst verhandeld en een groot deel van de producten belandt zelfs op de afvalberg.  Door de grote schaal waarop geproduceerd wordt, zijn bovendien al vele kleine (familie)boerderijen verdwenen. Een fundamentele verandering van het voedselsysteem is noodzakelijk! 
In plaats van voedsel te eten dat van de andere kant van de wereld komt, kan men kiezen voor het aanbod uit de korte keten. Die kent heel wat vormen: groenten, fruit, aardappelen, vlees, zuivel, eieren, bloemen en zelfs vis worden op de (boeren)markt, in hoevewinkels op de boerderij, via een voedselteam of via een groenteabonnement verkocht. Er zijn ook verkooppunten zoals automaten, zelfoogst- en plukboerderijen en buurderijen (www.boerenenburen.be). 

Koekjes met bewaarmiddelen en 4 soorten verpakkingen.

4 verschillende verpakkingen

Het voedsel uit de korte keten passeert weinig of geen tussenschakels en komt dus via de kortste weg van bij de boer rechtstreeks op je bord terecht. Dit is niet alleen kostenbesparend; bovendien krijgt de boer een eerlijkere prijs voor zijn producten.  Ook het klimaat wordt gespaard en de impact op het milieu is aanzienlijk kleiner dan in de reguliere supermarkten, doordat transport en verpakkingsmateriaal tot een minimum worden beperkt. Verpakking! Al ooit bij stil gestaan dat koekjes uit de warenhuizen soms 4 verschillende verpakkingen boven mekaar hebben? Daarenboven bevatten ze allerlei bewaarmiddelen, zodat ze abnormaal lang houdbaar blijven. Koekjes uit de korte keten haal je in de winkel gewoon uit de pot, alsof je ze zelf hebt gebakken. (tekst Sylvia Van Lint / foto’s Jan Stes)