Nieuwe editie ‘Erfgoed Sint-Andries’ met veel nieuws

Weer veel wetenswaardigheden over de wijk Sint-Andries in het jongste nummer van de erfgoedvereniging. Artikels over de pacht (de vuilophaaldienst in vroeger tijden), de gevangenis in de Begijnenstraat, de verdwenen cinema’s in de wijk, museum Plantin-Moretus als buur met wereldfaam, de Steenbergstraat, de Gevelschuimer en de voorstelling van ons teamlid Gertrude Baelde. En, en, en … de aankondiging van een geleid bezoek op zaterdag 25 mei 24 om 14 u. aan de voetgangerstunnel op de Sint-Jansvliet. Voor meer info hierover: tel 0474 33 15 72

Een abonnement?
Een abonnement op het driemaandelijkse tijdschrift kan worden besteld door storting van minimaal 10 euro op rek. nr. BE14 7895 6624 4083.