Wijkfeest in woonstraat Rijke Beukelaarstraat

Disctrictsburgemeester Paul Cordy, altijd nauw betrokken bij de wijk, onderstreepte het belang van woonerven. Rechtsonder mede-initiatiefnemer Jos Thijs van Klimaatrobuust Sint-Andries. (foto straatbewoner Pieter)

Initiatiefnemer Jerome Maeckelbergh (links) met Antwerps oud-burgemeester Bob Cools, ondertussen 90 jaar. (foto Jan Gitanes)
Districstsburgemeester Paul Cordy mocht mee de aanzet zetten tot de renovatie van de Gazettesteeg.

Iedereen is een beetje jaloers op die fleurige en gezellige Rijke Beukelaarstraat. Maar die woonstraat kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Het vroeg 12 jaar lang heel wat energie, engagement en overtuigingskracht van de bewoners om het stadsbestuurder de plannen van de bewoners voor een autovrij woonstraat effectief uit te voeren.

(foto Getrude Baelde- Erfgoed Sint-Andries Antwerpen)
(foto Gertrude Baelde – Erfgoed Sint-Andries Antwerpen)

Zondag 14 mei 2023 zette de Rijke Beukelaarstraat met de Gazettesteeg het ontstaan van de autovrije woonstraat letterlijk en figuurlijk in de verf. De buurtbewoners trakteerden met een lekker hapje en drankje en veel animatie om de eerste autovrije woonstraat in onze wijk te vieren.

Slons Dievanons mocht tot tevredenheid van iedereen het grote woord voeren. (foto Jan Gitanes)

Van links naar rechts: Tuur Ceuppens, oud-burgemeester Bob Cools (benoemd tot kanselier van de Order der Ridders van de Rijke Beukelaere) met Jerome Maeckelbergh en Slongs Dievanons. (foto Gertrude Baelde – Erfgoed Sint-Andries Antwerpen)

.

Gids Charissa Parassiadis (oftewel Slongs Dievanongs) (uiterst rechts op de foto) vertelde op haar overtuigende wijze over het engagement van de bewoners die tussen 1979 en 1991 twaalf jaar lang ijverden om hun woonstraat op de kaart te zetten. Dit feest was meteen het startschot van het woonervenplan 2024. Wie van zijn straat een woonerf wil maken kan contact opneem met Klimaatrobuust Sint-Andries die de kandidaturen voor woonstraten zal verzamelen en een woonervenplan 2024 voor de wijk Sint-Andries opmaken.

Nadien woerden door Jerome Maeckelbergh, districtsburgemeester Paul Cordy en de bewoners van het eerste uur de eerste penseelstreken gegeven aan de trompe l’oeil van de Gazettesteeg dat na al die jaren wel een opfrisbeurt verdient. Ook Bob Cools was erbij. In 1979 kwam hij als schepen de Gazettesteeg ‘openen’ en in 1991 was hij er als burgemeester om het lintje van de prachtige Rijke Beukelaarstraat door te knippen.

Ludo Van Immerseels van de heemkundige kring Erfgoed Sint-Andries presenteert Relinde De Bouck, duiveldoetal voor de wijk, en lid van Klimaatrobuust Sint-Andries, het hernieuwde krantje van Erfgoed Sint-Andries Antwerpen . (foto Gertrude Baelde – Erfgoed Sint-Andries Anterpen)

Dit feest was meteen het startschot van het woonervenplan 2024. Wie van zijn straat een woonerf wil maken kan contact opneem met Klimaatrobuust Sint-Andries die de kandidaturen voor woonstraten zal verzamelen en een woonervenplan 2024 voor de wijk Sint-Andries opmaken. (foto’s Gertrude Baelde)

De poort wordt gerestaureerd

Straatbewoner Jerome zal in de volgende maanden met hulp van de Burgerbegroting deze autoloze steeg van weleer zorgvuldig restaureren. Het schilderen van een fictief straatje in 1979 op de poort van de drukkerij De Vlijt van de Gazet van Antwerpen zette het idee ‘woonstraat’ op de kaart. En in 1980 speelde de geschilderde poort in de Rijke Beukelaarstraat een hoofdrol in de BRT-jeugdfilm Straatlawaai. Kinderen toverden de auto’s uit hun straat en veranderden deze grijze straat van asfalt tot een groene woonoase met groen, bloemen en planten. Het antieke filmpke met spelende kinderen staat hieronder online. Klik op de foto.

De Gazettesteeg.

12 jaar bewonersinspraak

De poort en het filmke hadden een enorm effect. Samen met heel de wijk ijverden de bewoners 12 jaar lang voor een heraanleg. Ze werketen zélf mee aan de plannen en zelfs de concrete uitvoering. Pas in 1991 werd deze échte autovrije en groene woonstraat gerealiseerd en het straatje werd een tweede huiskamer voor de bewoners. Het volgehouden engagement van de bewoners staat voor ons model om alle straten uit de wijk te vergroenen en gezellig om wonen te maken.

Er is altijd veel te vertellen in de Rijke Beukelaarstraat.

Woonervenplan

Het initiatief van het stadsbestuur om van de binnenstad een wandelstad te maken met woonerven geeft vleugels. Het schept kansen aan de bewoners om ook hun straat te veroveren en er een (toch een beetje) een gezellige huiskamer van te maken.

Lees ook het artikel over de Rijke Beukelaarstraat.

Lees ook het artikel in de Gazet van Antwerpen.