Gewezen minister Wouter Beke zal z’n bezoek aan Sint-Andries niet snel vergeten

Vlak bij aankomst werd hij al meteen door Nico Volckeryck met de neus op de feiten gedrukt.

Habbekrats gaat overkop

Een iconische foto die zeker thuishoort in het familie-album van onze wijk. Toen gewezen minister van Welzijn Wouter Beke in de Prekerstraat 14 Habbekrats bezocht voor de inhuldiging van het OverKop-huis werd hem meteen door Nico Volckeryck, voorzitter Stuurgroep Sint-Andries, duidelijk gemaakt hoe alles nog veel beter zou kunnen. Sint-Andries zou Sint-Andries niet zijn als niet iedereen een pasklaar plan zou hebben om de wereld te verbeteren. Nico Volckeruyck, is daar een lichtend voorbeeld van.

De Minister was nochtans opgetogen over de wijze waarop Habbekrats zich op korte termijn tot OverKop-huis wist te ontplooien. Een OverKop-huis is een plek waar je als jongere tot 25 jaar gewoon binnen en buiten kan lopen en allerlei leuke activiteiten kan doen. Het is een veilige plek waar je ook een luisterend oor vindt of professionele therapeutische hulp als je dat zelf wil.

Naast Antwerpen is er ook in Gent een Overkopteam. (website)

Sint-Andries zou Sint-Andries niet zijn als niet iedereen een pasklaar plan zou hebben om de wereld te verbeteren.

Een therapeut en een nieuwe ruimte

Ondertussen is Habbekrats helemaal klaar om die rol te vervullen. Het team werd versterkt met een therapeut. En een nieuwe ruimte voor individuele gesprekken werd toegevoegd aan het veelzijdige jeugdcentrum van 2000 m². Daarnaast kan Habbekrats voortaan rekenen op een netwerk van zorgpartners en gespecialiseerde diensten om kinderen en jongeren daadkrachtig te ondersteunen.

1 op 5 jongeren worstelt met mentaal welzijn

Over heel Vlaanderen worden momenteel 30 OverKop-huizen uitgerold. Want, ook al gaat het overwegend goed met onze jongeren, niet iedereen is mee. 1 op 5 jongeren worstelt immers met zijn of haar mentaal welzijn. Verder scoort tien procent van de jongeren laag op levenstevredenheid. Jongeren willen wel geholpen worden maar hebben problemen om zich kwetbsaar op te stellen. De stap naar externe hulpverleing ligt voor velen moeilijk. Ze zoeken liever oplossingen in de eigen vertrouwde omgeving. OverKop moet voor vele kinderen en jongeren zo’n vertrouwde omgeving worden waar naast uitdagingen ook veel ruimte is om met hun mogelijkheden aan de slag te gaan.

 Problemen groot en klein

Bij Habbekrats is men alvast opgetogen over de erkenning als OverKop-huis. Het pand in de Prekersstraat 14 is voor meer dan 300 kinderen en jongeren een veilige thuishaven waar plezier, vriendschap en warmte centraal staan.  De begeleiders gaan er dagdagelijks enthousiast aan de slag maar worden ook geconfronteerd met de problemen, groot of klein. 

Beke in gesprek met kinderen
Minister Beke in gesprek met kinderen over het project Overkop.

Naast Habbekrats werd ook Safe Space, een gelijkaardige organisatie in Borgherhout, erkent als OverKop-huis. De twee huizen werken nauw samen en zullen kennis en expertise delen in het begeleiden van kinderen en jongeren.

Overkop, opening in Antwerpen
Overkop Dries en Nico